Hopp til innhald

Norsk (YF)

Munnleg kommunikasjon

Klasserommet er ein god øvingsarena for samtalar, diskusjonar, innlegg, presentasjonar og talar. Tren på å finne ord og verkemiddel som passar til mottakar, situasjon og formål, og ikkje minst: Bli ein god lyttar!

Læringsressursar

Munnleg kommunikasjon

Du er her