Hopp til innhald

Norsk (YF)

Språkleg mangfald

Språk, kultur og identitet heng saman. Språket formar oss, og vi formar språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin eigen og andre sin språklege situasjon i Noreg. Lær om kva som skjer når språk møtest, og utforsk kva for språk som blir snakka i Noreg.

Læringsressursar

Språkleg mangfald

Du er her