Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rulletrappen – en allegori over livet?

Kortfilmen Rulletrappen av Christopher Nielsen handler om mennesker som tilbringer livet med å gå oppover en rulletrapp som går nedover. Hva kan filmen være en allegori over?

Oppgave 1

Se filmen Rulletrappen av Christopher Nielsen. Diskuter deretter i grupper:

  1. Den konkrete handlinga i filmen er menn som går oppover en rulletrapp. Hva kan dette være en over? Begrunn svaret.

  2. Hvilken funksjon mener dere karakteren som tviler og stiller spørsmål, har i filmen?

Oppgave 2

Filmen kan tolkes som en allegori over det moderne livet. Diskuter om dere kan kjenne dere igjen i filmen. Ta utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Er det slik at vi alle gjør det samme i livet – uten helt å vite hvorfor? Kom med eksempler.

  • Er A4-livet meningsløst og målløst? Begrunn svaret ditt.

  • Hvilke usynlige forventninger som vi skal oppfylle, møter vi i dag?

  • Burde flere ha tvilt på samfunnets usynlige forventninger og stilt spørsmål? Hvordan skulle vi i så fall gått fram?

Oppgave 3

Skriv en tekst på cirka 300 ord om hvordan Rulletrappen kan være en allegori over livet i det moderne samfunnet.

Oppgave 4

Sammenlikn filmen med disse modernistiske tekstene:

  • "Emigrantene" av Dag Solstad

  • "Som i en kinosal" av Paal Brekke

  • "Foran loven" av Franz Kafka

Relatert innhold

Dag Solstad modernistiske novelle "Emigrantene" kan leses som en allegori. Hva kan det være en allegori over?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.11.2021

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme