Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva var postmodernismen?

Utforsk postmodernistisk kunst, litteratur og arkitektur.

Oppgave 1

Les fagartikkelen "Postmodernisme" og se undervisningsvideoen om samme emne.

 1. Hva er postmodernisme? Gi en kort forklaring.
 2. Modernistene brøt bevisst med tradisjonen og tok avstand fra massekulturen. Hva slags forhold har de postmodernistiske kunstnerne til tidligere tiders kunststiler og til massekulturen?
 3. I fagteksten og videoen er det nevnt flere kjennetegn ved postmodernistisk kunst, blant annet de som er listet opp nedenfor. Forklar dem litt nærmere.
  • stilblanding og sjangerblanding
  • bevisste lån fra andre(s) verk
  • metafiksjon
  • fokus på prosess framfor ferdig kunstverk
  • brudd med kravet om originalitet
 4. Hvorfor kaller Per Thomas Andersen Aker Brygge i Oslo for et postmoderne landskap?
 5. Beskriv kort noen av de postmodernistiske prosjektene til Kjartan Slettemark, Kristoffer Schau og Triztan Vindtorn.
 6. Nevn noen kjennetegn ved det postmoderne samfunnet og ved menneskene som lever i dette samfunnet.
 7. Den franske filosofen Jean-François Lyotard har hevdet at de "store fortellingene" er døde i det postmoderne samfunnet.
  • Hva mente han med det?
  • Gi noen eksempler på slike "store fortellinger".
  • Hvilken "stor fortelling" var det Lyotard framfor alt hadde i tankene?
 8. Hva gjør Hanne Ørstavik og Erlend Loe til postmoderne forfattere?

Oppgave 2

Popkunst – en postmodernistisk kunstretning

Andy Warhol (1928–1987) var blant de første postmoderne billedkunstnerne. I stedet for å male eller tegne egen "original" kunst, valgte han å bruke allerede kjente bilder og fotografier. Han manipulerte og bearbeidet reklameannonser og bilder fra magasiner, og lekte seg med å sette dem sammen på nye måter.

Bildekollasjen nedenfor er et godt eksempel på denne typen "resirkulering" av eksisterende verk. Warhol var en representant for popkunsten (Pop Art), som ble til en av de dominerende kunstretningene i USA på 1960-tallet. Mens de modernistiske malerne så ned på masse- og under-holdningskulturen, lånte popkunstnerne tema og teknikker fra nettopp denne kulturen.

Bildet Sixteen Jackies av Warhol er satt sammen av seksten bilder av en kvinne. Grafikk.
 1. Når ble popkunsten til en av de dominerende stilretningene i USA?
 2. Hvilken kunstner var en viktig representant for denne retningen?
 3. Pek på typisk postmodernistiske trekk ved popkunsten.
 4. Kunstneren Hariton Pushwagner er en norsk representant for popkunsten. Finn noe informasjon om ham på Wikipedia. Og finn ut hvorfor han valgte kunstnernavnet Hariton Pushwagner!
 5. Gå på hjemmesiden til Pushwagner og ta en titt på serigrafiserien En dag i familien Manns liv fra 1980. Hva slags inntrykk får du av hverdagen og livet til denne familien?

Relatert innhold

Mange postmodernistiske forfattere omfavner den nye medievirkeligheten og kombinerer høykultur og massekultur.

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme