Hopp til innhold

Norsk (SF vg3)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Postmodernisme og realisme

Etter 1980 svinner den modernistiske stilretninga bort. I stedet overtar leken og eksperimentell kunst og litteratur som kjennetegnes av sjangerblanding – nemlig postmodernismen. På samme tid utgis det mye realistisk litteratur. I dag mener mange at litteraturen vår kjennetegnes av hyperrealisme.

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme