Hopp til innhold

Fagstoff

Forkortelse av IPv6-adresser

IPv6-adresser er lange selv når de er oppgitt i heksadesimale tall. Heldigvis har vi mulighet til å forkorte adressene.
Trekantet skilt med rød kant rundt. To parallelle linjer i midten av skiltet viser at en vei blir smalere. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvert heksadesimale tall i en IPv6-adresse beskriver fire binære bit. Vi kjenner antallet bit i hver seksjon (16) og totalt antall bit i adressen (128). Dette åpner for at vi kan forkorte IPv6-adresser slik at de blir mer lettleste.

To steg for å forkorte IPv6-adresser

1. Hvis IPv6-adressen har en sammenhengende seksjon eller mer med nullverdier, kan denne fjernes. Dobbelt kolon viser hvor i adressen nullverdiene er fjernet. Dette kan kun gjøres en gang per IPv6-adresse.

Tre bokser, i den øverste vises en fullstendig IPv6-adresse, i midterste boks er nullverdier som kan utelates, merket. Nederst vises den forkortede IPv6-adressen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

2. Nullverdier helt til venstre i hver seksjon kan fjernes. Hvis det er hele seksjoner igjen med nullverdier, kan disse representeres av en enkelt 0.

Tre bokser, i den øverste vises en delvis forkortet IPv6-adresse, i midterste boks er nullverdier som kan utelates, merket. Nederst vises den endelige forkortede IPv6-adressen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Eksempel på ugyldig forkortelse

Vi tar utgangspunkt i eksempeladressen: 2001:0db8:0000:4619:8a2e:0000:0000:a100.

I adressen er det tre seksjoner som kun består av null verdier:

2001:0db8:0000:4619:8a2e:0000:0000:a100.

Bare to av disse henger sammen. Hvis vi fjerner alle tre og legger inn kolon der vi fjernet seksjonene, ville adressen se slik ut:

2001:0db8::4619:8a2e::a100

Denne adressen er ikke gyldig, for det er umulig å avgjøre hvor det er tatt ut to seksjoner, og hvor det er tatt ut en enkelt. Så forkortelsen kan både tydes som

2001:0db8:0000:4619:8a2e:0000:0000:a100 og

2001:0db8:0000:0000:4619:8a2e:0000:a100

Dette gjør at vi ikke kan bruke den forkortelsen.

Riktig måte å forkorte denne adressen på vil være

2001:0db8:0:4619:8a2e::a100

Eksempler på lovlige forkortelser

I eksemplene viste vi ganske moderate forkortelser. I mange tilfeller kan adressene forkortes mye mer, for eksempel hvis vi skal beskrive større adressesegmenter.

2001:0db8:0000:0000:a442:0000:0000.00a0

er et eksempel på en adresse som kan kortes ned til

2001:db8::a44a:0:0:a0

fc00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

er et adressesegment som brukes kun internt i lokalnettverk , som vil si at det ikke kan rutes over internettet. Adressen til segmentet kan forkortes ned til

fc00::

fc000:0000:0000:0001:0000:0000:0000:00a1

er en IPv6-adresse kun for bruk i lokalnettverk. Denne kan forkortes ned til

fc00:0:0:1::a1

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 16.06.2021

Læringsressurser

Nettverkstjenester og protokoller