Hopp til innhold

Fagartikkel

Ikke-rutbare og spesielle IPv4-adresser

Noen IPv4-adressesegmenter kan kun brukes innad i lokale nettverk eller internt i en enkelt datamaskin. Det er lurt å kjenne til disse og andre IPv4-adresser som har spesielle bruksområder og ikke kan brukes til ordinære nettverksenheter.

Et nett av løst sammenkoblede kuler. Illustrasjon.

Rutbare og ikke-rutbare IP-adresser

De fleste IPv4-adresser er rutbare på internett. Det vil si at ruterne i de forskjellige nettverkene internett er bygd opp av, vil videresende datapakkene som bruker disse adressene. Dette sikrer at datapakkene kommer fram til mottakeren.

Ødelagt pappeske. Foto.

Ikke-rutbare IP-adresser blir også kalt private IP-adresser. De er adresser som ruterne på internett vil forkaste hvis de er brukt som avsender eller mottaker på datapakker.

Den vanligste bruken av ikke-rutbare IP-adresser er i lokale hjemmenettverk og bedriftsnettverk. For at nettverksenheter i et slikt nettverk skal kunne kommunisere via internett, må ruteren i nettverket gjøre omadressering med NAT (Network Address Translation). Du kan lese mer om det i denne artikkelen: NAT (ndla.no). Omadresseringen bytter ut de ikke-rutbare IP-adressene med ruterens egen rutbare WAN IP-adresse.

De følgende IP-adressesegmentene er ikke-rutbare og kan fritt brukes i lokale IPv4-nettverk:

IP-adressesegment

CIDR-notasjon

Antall adresser

10.0.0.0 - 10.255.255.255

/8

16777216

172.16.0.0 - 172.31.255.255

/12

1048576

192.168.0.0 - 192.168.255.255

/16

65536

Loopback-adresser (localhost)

Noen ganger trenger forskjellige programmer som kjører på den samme datamaskinen å kommunisere med hverandre.

Jente holder opp en innrammet plakat med teksten There is no place like 127.0.0.1. Foto.

Det er praktisk å bruke nettverksprotokollene for kommunikasjonen, men det er ofte upraktisk å bruke datamaskinens ordinære IP-adresse, altså adressen som er gyldig i lokalnettverket eller på internett, for kommunikasjonen. Datapakkene som skal mellom programmene, trenger nemlig ikke gå ut på nettverket i det hele tatt.

Adressesegmentet (127.0.0.x) brukes for å sende datapakker internt i en datamaskin. Den vanligste adressen for loopback er 127.0.0.1.

Spesielle og reserverte IPv4-adresser

Den første og den siste adressen i et IPv4-subnett er reservert og kan ikke brukes til enheter. Et eksempel er adressesegmentet 192.168.1.x, som er et /24-nettverk med subnettmaske 255.255.255.0. Adressesegmentet omfatter alle adresser fra 192.168.1.0 til 192.168.1.255, men 0 og 255 i den siste oktetten av IP-adressen er reservert. 0 er reservert og indikerer hele subnettet. 255 brukes til broadcast-pakker, som er datapakker som går ut til alle enheter i subnettet.

Den første gyldige IP-adressen i et subnett, for eksempel 192.168.1.1, brukes vanligvis til ruteren (default gateway). Dette er ikke et krav, men det er vanlig praksis.

Sist faglig oppdatert 15.06.2021
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Nettverkstjenester og protokoller

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter