Hopp til innhold

NDLA film

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.

Menneskerettigheter

For å forstå hvordan verdenssamfunnet arbeider med fred og menneskers likeverd trenger du kunnskap om menneskerettighetene. Relevante og gode filmer kan være en fin ressurs når du skal fordype deg i temaet menneskerettigheter.

Læringsressurser

Menneskerettigheter

Kildemateriell