Hopp til innhold

NDLA film

  Demokrati og medborgerskap

  Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.

  Trusler mot demokratiet

  Filmer om ytringsfrihet, mediebransjen, autoritære samfunn eller falske nyheter og propaganda er nyttige ressurser. Dette er filmer som kan vise at demokratiet, slik vi kjenner det, ikke er en selvfølge.

  Læringsressurser

  Trusler mot demokratiet