Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Labøvelser e-forelesning

Denne eForelesningen handler om hvordan du skal få best mulig utbytte av et labforsøk, og om hvordan du kan finne feilkilder.

LK20LK06
Sist oppdatert 23.03.2018
Skrevet av Kristin Bøhle
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?