Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Verktøy og mal

Risikovurdering av stoffer — en veiviser

Denne veiviseren leder deg gjennom de ulike trinnene i en risikovurdering av et stoff eller et kjemikalium. Skriv ut en samlet risikovurdering til slutt.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 11.03.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?