Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Dette undervisningsopplegget er organisert som et rollespill der mange aktører deltar i et folkemøte og legger fram sine argumenter i en aktuell interessekonflikt.
I et klasserom er pultene satt opp i en hestesko. Ved hver pult sitter en elev, og på et A4-ark på pulten er det skrevet hvilken rolle eleven spiller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisering

Velg temaer dere har et forhold til og som er aktuelle i media, og gjerne temaer som skaper debatt lokalt. Forbered dere til debatten ved å lese om saken i aviser eller på fagsider på nettet.

Eksempler på temaer som er brukt i dette rollespillet

  • villaks – oppdrettslaks
  • rovdyr – beitedyr
  • utbygging av en foss
Tre skjemaer der ulike roller i rollespillet er satt opp. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

Roller

Når temaene er valgt, kan elevene og læreren i fellesskap foreslå rollefigurer som er aktuelle meningsbærere i denne saken. Skriv rollene inn i skjemaet som vises på storskjerm. Nå kan du ønske deg en rolle du vil ha i denne debatten. Når alle har fått en rolle, kan forberedelsene starte.

Forberedelser og gjennomføring

Rollene kan fordeles noen dager før selve debatten, men 30 minutter i starten av en dobbelttime kan også være nok til at alle får forberedt seg. Hvis temaene er kjent på forhånd, kan læreren og eventuelt bibliotekaren samle avisutklipp og lete fram aktuelle artikler på internett, som kan brukes i forberedelsen.

  • Ordstyreren skal forberede innledning til debatten, styre debatten og avslutte med en oppsummering.
  • Du må sette deg inn i hvilke meninger og argumenter rollefiguren din står for, og forberede et innlegg. Du må holde deg til den rollen gjennom hele debatten og bidra med saklige argumenter.
  • Plasser bordene i ring, og fest store ark med rollene påskrevet foran hver deltaker, slik at rollene er synlige for alle.
  • Læreren er observatør og tar notater fra debatten.
I et klasserom er pultene ordnet i en hestesko. Foran hver elev er et stort ark der det står hvilken rolle eleven spiller i debatten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vurdering

Debatten kan brukes som en del av vurderinga i faget.

Lag et skjema med vurderingskriterier, og avtal hvordan vurderingen skal skje. Er det læreren som skal vurdere, eller skal elevene vurdere hverandre?

Relatert innhold

En kilde kan gi nyttig informasjon. Bruker du riktig kilde, og hvem står egentlig bak denne informasjonen? Lær mer om kilder og kildekritikk.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 22.06.2021

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport