Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Budsjett for en barnehage

Furefoss barnehage har mange inntekter og utgifter. For å få kontroll og oversikt over økonomien lages et budsjett og et regnskap. Budsjettet er planen for hvordan pengene skal brukes, mens regnskapet viser hvordan pengene faktisk ble brukt.
Mange barn leker ute i en barnehage. Noen leker i sandkassa, mens andre husker.
Åpne bilde i et nytt vindu

Barnehagen Furefoss har 37 barn. For hvert barn mottar barnehagen tilskudd fra staten. I tillegg betaler foresatte barnehagekontingent og kostpenger. Barnehagekontingenten er månedsprisen for barnehageplassen, og kostpengene dekker maten som barnet får servert i barnehagen.

Oppgave 1

Bruk regneark, og lag et budsjett for Furefoss barnehage for januar. Budsjettet skal gi en oversikt over samlede inntekter, kostnader og .

Inntekter: Tilskudd fra staten per barn er 15 000 kr, barnehagekontingent per barn er 2 800 kr, og kostpenger per barn er 450 kr. Kostnader: Overtid per time er 370 kr, og barnehagen forventer 5 overtidstimer i januar. Utgifter til kurs forventes å bli 4 200 kr, transport 1 400 kr, lønn 620 000 kr, rengjøring 7 680 kr, husleie 8 300 kr, administrasjonskostnader 2 300 kr, mat 18 000 kr og utgifter til materiell 3 200 kr.

Oppgave 2

Bruk regneark, og lag et budsjett for Furefoss barnehage for februar.

Barnehagen får to nye barn. I budsjettet for februar må antall barn økes fra 37 til 39. Utgifter til mat øker til 19 000 kr. To av avdelingene skal på en lang busstur, og transportkostnadene økes til 5 600 kr. Antall overtidstimer øker også på grunn av bussturen, og det forventes 12 timer overtid i februar. Kostnader til kurs blir 1 100 kr, og utgifter til materiell blir 4 600 kr. De andre postene forblir som i januar.

Reflekter over hvilke inntekter og kostnader som påvirker resultatet mest. Hvorfor er det så stor differanse mellom resultatene for januar og februar i budsjettet til Furefoss barnehage?


Filer

Oppgave 3

Under ser du regnskapet for februar.

Når du gjennomfører budsjettkontroll, sammenligner du budsjett og regnskap. Det er vanlig å legge til en kolonne med avvik, altså tall som viser differansen mellom forventet resultat (budsjett) og faktisk resultat (regnskap). Avvikene vises i prosent.

Hvor finner vi avvikene, og hva kan de skyldes? Nevn noen mulige årsaker. Hvilke konsekvenser kan dette ha for neste budsjett?

Regnskap for februar

Inntekter:

Tilskudd fra staten

kr 585 000

Barnehagekontingent

kr 109 200

Kostpenger

kr 17 550

Sum inntekter

kr 711 750

Kostnader:

Overtid

kr 4 440

Kurs

kr 1 100

Transport

kr 5 600

Lønn

kr 673 000

Rengjøring

kr 7 680

Husleie

kr 8 300

Administrasjonskostnader

kr 2 300

Mat

kr 22 000

Materiell

kr 5 200

Sum kostnader

kr 729 620

Resultat

kr 17 870

Filer

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 02.12.2019

Læringsressurser

Budsjett og regnskap