Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Furefoss idrettslag arrangerer fotballkamp

Furefoss idrettslag strømmer en fotballkamp direkte på internett. Hjelp klubben med å beregne kostnader og inntekter, lage budsjett, regnskap og til slutt føre budsjettkontroll for arrangementet. Her er det lurt å bruke regneark.

En stor epidemi fører til at alle fotballkamper på stadionet må gjennomføres uten publikum. Furefoss idrettslag er avhengig av billettinntekter og salg i kiosken, og de prøver å finne andre løsninger. De vil strømme kampen direkte og mottar et tilskudd fra kommunen på 6 500 kroner for å dekke noen av utgiftene.

Som erstatning for kiosksalg bestemmer de seg for å selge "tilskuerpakker" med kanelboller og brus, som leveres hjem til kjøperne rett før kampstart. Brus og kanelboller kjøpes inn hos lokale produsenter, mens leveringa arrangeres på dugnad. De forventer også noen annonseinntekter ved å vise reklame før og under direktesendingen.

To fotballspillere fra hvert sitt lag løper etter en ball foran tomme tribuner. Foto.
Merverdiavgift

Den generelle satsen for merverdiavgift er 25 prosent. Næringsmidler har 15 prosent merverdiavgift, og for persontransport, kinobilletter og overnatting er satsen 12 prosent. Siden idrettslaget selger på frivillig basis og kun til fotballkampen, slipper de å legge til merverdiavgift på egne priser på tilskuerpakkene med brus og kanelboller. De må imidlertid betale merverdiavgift når de kjøper produkter av lokale produsenter.

Furefoss idrettslag får et tilbud fra den lokale saft- og brusprodusenten på sitronbrusen "Fossen sitron" til 7,20 kroner per flaske eksklusiv merverdiavgift. Det vil altså si at merverdiavgiften ikke er inkludert i prisen. Ved kjøp av 500 flasker eller mer koster brusen 6,90 kroner per flaske. Baker A kan tilby kanelboller til 9,20 kroner per stykk inklusiv merverdiavgift. Her er altså merverdiavgiften inkludert i prisen.

Klubben lager to tilbud med kanelboller og brus til tilhengerne sine: liten tilskuerpakke med 2 brus og 2 kanelboller til 80 kroner og stor tilskuerpakke med 4 brus og 4 kanelboller til 120 kroner. De regner med å selge 50 små tilskuerpakker og 80 store tilskuerpakker.

Idrettslaget gir lokale bedrifter to muligheter til å kjøpe reklameplass i forbindelse med fotballkampen: 2·3 sekunder skjermtid (rett før kampen og i pausen) vil koste 1 800 kroner, mens bedriftslogo på tilskuerpakkene koster 2 200 kroner. Klubben har som mål å skaffe 4 annonsører som vil kjøpe skjermtid og 2 annonsører som kjøper plass til sin bedriftslogo på tilskuerpakkene.

To kanelboller på en papptallerken. Foto.

Oppgave 1

a) Hvor mye må idrettslaget betale for innkjøp av brus inkludert merverdiavgift?

b) Hvor mye må idrettslaget betale for innkjøp av kanelboller eksklusiv merverdiavgift?

c) Hvor mange kroner av prisen for en stor tilskuerpakke går til merverdiavgift?

d) Hva regner idrettslaget med å tjene per solgte liten tilskuerpakke?

e) Hva regner idrettslaget med å tjene per solgte stor tilskuerpakke?

Oppgave 2

Bruk regneark og sett opp et budsjett som gir idrettslaget en samlet oversikt over forventede inntekter og utgifter.

Oppgave 3

Baker B i nabobygda har hørt om fotballkampen og leverer et tilbud til Furefoss idrettslag: kanelboller til 5,40 kroner eksklusiv merverdiavgift samt gratis reklameplass med skjermtid.

Hvilken baker bør idrettslaget velge? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 4

Fotballkampen er spilt, og kanelbollene er spist. I ettertid finner klubben ut at utgifter til direktestrømminga ble 8 200 kroner til sammen. De fikk solgt 30 små tilskuerpakker og 60 store tilskuerpakker. De klarte å nå målet sitt om å skaffe 4 annonsører til skjermtid under strømmearrangementet og 2 annonsører til bedriftslogo på tilskuerpakkene.

Sett opp et regnskap for fotballkampen på det samme regnearket som budsjettet.

Oppgave 5

Du skal gjennomføre en budsjettkontroll for Furefoss idrettslag. Du sammenligner budsjettet med regnskapet og finner avvikene i kroner og prosent. Inntektsavviket er inntektene som regnskapet viser minus de budsjetterte inntektene. Utgiftsavviket er utgiftene som regnskapet viser minus de budsjetterte utgiftene.

a) Fortsett på regnearket du brukte til budsjett og regnskap, og lag nye kolonner som viser avvik i kroner og i prosent.

b) Hvor stort ble inntektsavviket i kroner, og hva skyldes det?

c) Hvor stort ble utgiftsavviket i prosent, og hva skyldes det?

d) Hvilke råd vil du gi til Furefoss idrettslag, basert på budsjettkontrollen, før neste strømmearrangement? Har du gode råd til hvordan klubben kan forbedre inntektene sine?

Under finner du et regneark med løsningsforslag.

Filer

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 09.09.2020

Læringsressurser

Budsjett og regnskap