Hopp til innhold

Fagstoff

Budsjett og regnskap

Vi kan si at et budsjett er slik vi tenker oss at regnskapet blir i framtida. Et regnskap er en oversikt over hvordan pengene faktisk har blitt brukt.
Nærbilde av fingre som taster inn tall på en kalkulator. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Budsjett

Et budsjett er en plan for hvordan du vil bruke pengene dine i fremtiden.

Regnskap

Et regnskap er en oversikt over hvordan du faktisk har brukt pengene.

Eksempel

Thea er 19 år og har begynt som lærling hos en rørlegger. Hun har utbetalt en lønn på 12 250 kroner per måned. Hun har flyttet på en hybel. Den leier hun for 4 500 kroner per måned.

Thea setter opp et budsjett i et regneark som viser hvordan hun planlegger å bruke inntektene den første måneden. Nedenfor ser du deler av dette regnearket.

Budsjett

A

B

C

1

Budsjett for Thea

2

3

Inntekter

4

Lønn

12250

kr

5

Sum

12250

kr

6

7

Utgifter

8

Leie av hybel

4500

kr

9

Mat og drikke

1870

kr

10

Andre dagligvarer

340

kr

Filer

Det er vanlig å samle utgifter i kategorier (grupper) slik at for eksempel utgifter til frisør, såpe, tannkrem og så videre samles i kategorien "Personlig pleie". Her inngår også utgifter til et årlig tannlegebesøk.

Antall og typer kategorier varierer. For eksempel har kanskje en småbarnsfamilie en kategori med "Spedbarnsutstyr".

Gjennom måneden noterer Thea det virkelige forbruket og plasserer utgiftene i rett kategori i et regneark. Tabellen nedenfor viser deler av regnearket.

Regnskap

Inntekter

Utgifter

Dag

Leie av hybel

Mat og drikke

Andre dagligvarer

Klær og sko

1

Leie av hybel

4500

3

Matvarer

279

5

Nye bukser

349

5

Andre dagligvarer

129

Filer

Thea har valgt å kopiere regnskapet til en kolonne ved siden av budsjettet slik at hun i kolonnen "Differanse" til enhver tid kan se hvordan hun ligger an i forhold til budsjettet.

Thea har budsjettert med et overskudd på 1 390 kroner. Regnskapet viset et overskudd på 1 456 kroner. Det er 66 kroner mer enn budsjettert.

Det fremgår også av regnskapet at det har vært størst overskridelse på "Personlig pleie", mens for "Internett, telefon" har utgiftene vært klart mindre enn budsjettert.

Regnskapet for én måned gir grunnlag for bedre budsjettering for neste måned. Kanskje kan for eksempel "Internett, telefon" i budsjettet reduseres til fordel for "Mat og drikke"?

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet et referansebudsjett for forbruksutgifter som er beregnet for vanlige familier. Utgiftspostene som ligger i dette budsjettet, representerer et normalt forbruk til en gjennomsnittlig norsk familie. Du finner dette budsjettet ved å gå til referansebudsjett og kalkulator fra SIFO (Oslomet). Her legger du inn opplysninger om personene i husholdningen, og får ut et budsjett som viser hva husholdningen må regne med av utgifter.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 09.05.2019

Læringsressurser

Budsjett og regnskap