Hopp til innhold

Fagstoff

Avansekalkyle

Avanse brukes i noen kalkyler for å beregne salgsprisen på et produkt. Men hva er egentlig avanse, og hvordan bruker du den til å beregne hvilken pris du bør ta for et produkt?
 Tannkrem og tannbørster i en butikkhylle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er avanse?

Avanse er noe en bedrift kan legge til for et produkt for å beregne salgsprisen. Avansen skal bidra til å dekke de indirekte kostnadene og fortjeneste. Den regnes i prosent av inntakskosten.

Hva er forholdet mellom avanse og bruttofortjeneste?

Avanse og bruttofortjeneste er det samme i kroner, men de er ulike i prosent. Mens vi regner avansen i prosent av inntakskosten, regner vi bruttofortjenesten i prosent av salgsinntektene uten merverdiavgift.

Prøv selv!

Forklar hvorfor bruttofortjeneste og avanse er det samme i kroner.

Forklaring

Siden differansen mellom salgsinntekter uten merverdiavgift og inntakskost er det samme som summen av indirekte kostnader og fortjeneste i selvkostkalkylen, blir bruttofortjenesten lik avansen.

Eksempel

Hvor stor avanse som brukes, varierer mye fra bransje til bransje, og avhenger blant annet av hvor stor andel av kostnadene til bedriften som er indirekte kostnader.

Vi bruker tannkrem som et eksempel. La oss anta at inntakskosten for en tube tannkrem er 15 kroner. Dagligvarebutikker har relativt sett forholdsvis lave indirekte kostnader og bruker derfor en lav avansesats. Vi antar at de legger til 20 prosent avanse.

priskalkyle for tannkrem

Kalkulasjon

Prosent

Kroner

inntakskost

15 kr

+ avanse

20 % av 15 kr

3 kr

= salgspris uten merverdiavgift

18 kr

+ merverdiavgift

25 %

4,50 kr

= pris med merverdiavgift

22,50 kr

I eksempelet er avansen 3 kroner, eller 20 prosent av inntakskosten. Dermed er bruttofortjenesten også 3 kroner. Men hvor mange prosent er den?

Tips

Hvilket tall skal bruttofortjeneste-prosenten regnes av?

Løsning

Vi må finne ut hvor mange prosent bruttofortjenesten er av salgsprisen uten merverdiavgift.

3 kr18 kr·100 %=16,7 %

Fagbegreper
Avanse
er et tillegg som skal bidra til å dekke de indirekte kostnadene og fortjeneste, og beregnes i prosent av inntakskosten.
Bruttofortjeneste
er differansen mellom salgsinntekter uten merverdiavgift og inntakskost, og regnes i prosent av salgsinntektene.
Inntakskost
er det du betaler for å ta en vare inn i bedriften.
CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 21.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud