Hopp til innhold

Matematikk 1P-Y - RM

Priskalkulering og anbud

Prisen er det kunden betaler for et produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsette denne prisen.

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud