Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediebevissthet

Emnet handler om medienes rolle i offentligheten. Drøft hva mediepolitikk og - eierskap har å si for medienes makt, utforsk problemstillinger rundt ny medieteknologi, og diskuter hvordan medieutviklingen virker inn på individer og samfunn.

Mediehistoriske tidslinjer (fordypning)

I dette emnet finner du fagartikler om norsk og internasjonal mediehistorie som du kan bruke dersom du ønsker mer bakgrunnskunnskap, eller dersom du vil fordype deg i en historisk problemstilling.

Læringsressurser

Mediehistoriske tidslinjer (fordypning)