Hopp til innhold

Fagstoff

Litt om tallenes historie

Tall har fulgt menneskene i lang tid.

Tellestreker, hulemalerier og helleristninger viser at mennesker som levde for mange tusen år siden, brukte tall i sitt daglige liv. Arkeologer har funnet tellestreker som er over 30 000 år gamle. Strekene er systematisk risset inn og er antakelig blitt brukt under opptelling av dager eller objekter.

Gutt som ser på hieroglyfer på en stein eller vegg. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vår sivilisasjon oppsto i Mesopotamia, landområdene mellom og rundt Eufrat og Tigris (nå Irak, nordøstlige Syria og sørøstlige Tyrkia), for ca. 5 000 år siden. Her ble skrivekunsten oppfunnet. Menneskene som levde her, brukte kileskrift. De skrev på leirtavler og presset de kileformede tegnene inn i våt leire. På denne måten førte de blant annet regnskap over den handelen som utviklet seg mellom byene. Egypterne kjente til kileskriften, men utviklet sine egne skrifttegn, hieroglyfene. Utgravinger viser at det på denne tida var mennesker som drev med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Senere laget både grekerne og romerne sine tallsystemer, men det tallsystemet vi bruker i dag, med de ti symbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, har sin opprinnelse i India. I de tidligste kulturene var tallet 0 og de negative tallene ikke kjent. Det var først på 1200-tallet at matematikere begynte å innføre disse tallene. Det tok likevel enda flere hundre år før de ble fullt ut akseptert.

Matematikere diskuterte om negative tall virkelig eksisterte, og helt fram mot 1800-tallet var det matematikere som ikke ville akseptere beregninger som inneholdt negative tall. Problemet med å forstå negative tall henger sammen med at tall ikke er noe konkret. Tall er abstrakte matematiske begreper. Vi må knytte tallene til noe konkret for å få en følelse av å forstå dem.

For oss som har vokst opp med bankvesen og gradestokk, er det lettere å forstå de negative tallene. Vi vet at vi kan komme til å bruke mer penger enn vi har på konto. På kontoutskriften fra banken står det da et tall med minus foran, og vi skjønner at vi står i gjeld til banken. Vi vet også at når det er kuldegrader ute, leser vi det av som negative tall på gradestokken. De negative tallene blir da konkrete, og vi føler at vi forstår dem.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 21.10.2019

Læringsressurser

Tallregning