Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Veien om 1

Øv på metoden "veien om 1" med disse oppgavene.

VE-1

Røde epler. Foto.

7 epler koster 45 kroner. Du skal finne ut hvor mye 3 epler koster.

a) Hva går du "veien om 1" med i dette tilfellet?

Løsning

Vi må finne prisen på ett eple. Det betyr at vi går veien om (prisen på) 1 eple.

b) Hvor mye koster 3 epler?

Løsning

Vi må dele prisen på de 7 eplene (45 kr) på antall epler, det vil si 7, og deretter gange med det antallet epler vi skal ha, 3.

Prisen på 3 epler blir

45 kr7·3=19,28 kr

Eventuelt kan du dele opp regnestykket i 2 utregninger slik som på teorisiden.

VE-2

Kobberrørramme med kapillardeler. Foto.

5 m kobberrør veier 1,5 kg. Du skal finne ut hvor mye 2 m kobberrør veier.

a) Hva går du "veien om 1" med i dette tilfellet?

Løsning

Vi må finne ut hvor mye 1 m kobberrør veier. Det betyr at vi går veien om (vekta av) 1 m kobberrør.

b) Hvor mye veier 2 m kobberrør?

Løsning

Vi må dele vekta av de 5 meterne med kobberrør på antallet meter, det vil si 5. Så ganger vi med det antallet meter vi skal ha. 2 m kobberrør veier

1,5 kg5 m·2 m=0,6 kg

VE-3

Prisen på 100 svenske kroner var 94,68 kroner den 9. november 2022. (Vi sier at kursen på 100 svenske kroner var 94,68.) Vi skal finne ut hvor mye det koster å kjøpe, eller veksle til, 850 svenske kroner.

a) Hva går vi "veien om 1" med i dette tilfellet?

Løsning

Vi må finne ut hva prisen på 1 svensk krone er. Vi går derfor veien om (prisen på) 1 svensk krone.

b) Hvor mye koster 850 svenske kroner?

Løsning

Vi må dele prisen for 100 svenske kroner på 100 for å finne prisen på éi krone. Så ganger vi med det antallet kroner vi skal ha. 850 svenske kroner koster

94,68 kr100·850=804,78 kr

Vi antar at det ikke er noe gebyr på vekslingen.

VE-4

Stabel med trevirke. Foto.

5,5 m av en type trevirke koster 75,50 kroner. Vi skal finne ut hvor mye 2,40 meter av trevirket koster.

a) Hva går vi "veien om 1" med i dette tilfellet?

Løsning

Vi må finne ut hvor mye det koster med 1 m trevirke. Vi går altså veien om (prisen på) 1 m trevirke.

b) Hvor mye koster 2,40 m av trevirket?

Løsning

Vi må dele prisen for 5,5 m trevirke på antall meter, det vil si 5,5. Så ganger vi med det antallet meter vi skal ha, altså 2,40. Prisen på 2,40 m av trevirket blir

75,50 kr5,5 m·2,40 m=32,95 kr

VE-5

Hjørne på grunnmur i Lecastein. Foto.

En grunnmur har lengden 550 cm. Det går akkurat 11 hele blokker av lettbetong på denne lengden. Du skal bygge en vegg der du bruker 5 slike blokker av lettbetong og ønsker å finne ut hvor lang veggen blir.

a) Hva går vi "veien om 1" med i dette tilfellet?

Løsning

Vi må finne lengden av éi blokk. Vi går altså veien om (lengden av) 1 blokk.

b) Hvor lang blir den nye veggen?

Løsning

Lengden på veggen blir

550 cm11·5=250 cm

Relatert innhold

Å gå "veien om 1" betyr å finne ut "hvor mye 1 tilsvarer". Her forklarer vi hvordan vi regner ut det, og vi ser på enhetspris.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 09.11.2022

Læringsressurser

Tallregning