Hopp til innhold

Matematikk 1P

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Likninger

Hvordan løser vi likninger? Når du løser likninger, må du hele tiden opprettholde balansen! Gjør du en endring på den ene siden av likhetstegnet, må du gjøre tilsvarende endring på den andre siden.

Læringsressurser

Likninger