Hopp til innhold

Film og filmklipp

Ergonomi i arbeidet

Jobben som helsefagarbeider kan innebære fysisk anstrengende oppgaver i forbindelse med forflytning av personer med nedsatt funksjonsevne. For å ta vare på din egen og andres helse er det derfor viktig at du følger ergonomiske prinsipper og bruker hjelpemidler i arbeidet ditt.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det viktig for deg som helsefagarbeider å ha kunnskap om ergonomiske prinsipper?

  2. Hvorfor bør du bruke forflytning som alternativ til å løfte der dette er mulig?

  3. Hvordan kan du selv ta vare på kroppen din og forebygge belastningslidelser?

Sist oppdatert 20.10.2020
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Ergonomi i helsesektoren