Hopp til innhold

Oppgave

God ergonomi

Ergonomiske prinsipper innebærer å bruke kroppens naturlige bevegelsesmønster og passe på at du har gode arbeidsstillinger, riktige arbeidsteknikker og variasjon i arbeidet. Planlegging av arbeidet og et godt arbeidsmiljø er også god ergonomi.

Helsefagarbeider hjelper mann i rullestol. Foto.

Både du som arbeidstaker og arbeidsgiveren din har plikt til å medvirke til forebygging av arbeidsrelaterte skader og belastningslidelser. Ergonomi handler ikke bare om tilrettelegging av fysiske forhold og hjelpemidler på arbeidsplassen, men også om arbeidsmiljø, organisering av arbeidet og individuelle tilpasninger.

Oppgaver

 1. Bruk eksempler til å forklare hva som menes med kroppens naturlige bevegelsesmønster.
 2. Hvorfor er det viktig at du som helsefagarbeider har kunnskaper om kroppens naturlige bevegelsesmønster?
 3. Planlegging og variasjon i arbeidet er viktig for god ergonomi.
  1. Helsefagarbeideren utfører ulike oppgaver som krever god planlegging. Gi eksempler på slike oppgaver.
  2. Ta utgangspunkt i en av arbeidsoppgavene, og lag en plan for gjennomføringen.
  3. Begrunn valgene du gjorde i planleggingen.
  4. Drøft hvorfor planlegging og variasjon er viktig i det daglige arbeidet ditt som helsefagarbeider.
 4. Gå sammen i grupper og øv på forflytning. Bruk gjerne praksisrommet. Ta hensyn til kroppens naturlige bevegelsesmønster, og bytt på hvem som er helsefagarbeidere, pasient og observatører slik at alle får prøvd de ulike rollene. Etterpå evaluerer dere gjennomføringen av

  • forflytning av pasient høyere opp i senga
  • forflytning fra seng til rullestol
  • forflytning fra rullestol til stol
  • forflytning fra stol til rullestol
  • forflytning fra rullestol til seng
 5. Ergonomi handler også om å ha et godt arbeidsmiljø.
  1. Skriv ned stikkord om hva du mener er kjennetegn på et godt arbeidsmiljø.
  2. Sammenlign punktene dine med det en medelev har notert, og lag en felles liste.
  3. Gå sammen i grupper og les opp stikkordene for hverandre. Lag en plakat med punktene dere mener er kjennetegn på et godt arbeidsmiljø. Plakaten kan henges opp i klasserommet eller praksisrommet og være huskeregler for et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø i klassen.
  4. Diskuter i klassen hvordan et godt psykososialt arbeidsmiljø kan forebygge muskel- og skjelettplager.
 6. I arbeidet ditt kan du bruke ulike hjelpemidler for å forebygge belastningslidelser. Lag en presentasjon med bilder og tekst hvor du presenterer disse hjelpemidlene. Husk å oppgi kilder.


Sist oppdatert 20.10.2020
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Ergonomi i helsesektoren