Hopp til innhold

Fagartikkel

Å arbeide ergonomisk i helsesektoren

Tunge løft, feil arbeidsteknikk og mange belastninger er ofte en del av arbeidsmiljøet innen pleie- og omsorgssektoren. Dersom du ikke er bevisst på hvordan du bruker kroppen når du skal løfte eller flytte på pasienter, kan du over tid utvikle belastningslidelser som muskel- og skjelettplager.

LK06
Helsefagarbeidere hjelper en mann med å reise seg fra en stol ved hjelp av et løfteapparat. Foto.

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til menneskene.

Det er viktig at arbeidsmiljøet er lagt til rette for den enkelte – så langt det er mulig. Like viktig er det at du utvikler gode holdninger, innarbeider gode arbeidsvaner og er bevisst på at du bruker kroppen riktig – og selvfølgelig bruker hjelpemidler når det trengs.

Som arbeidstaker har du sammen med arbeidsgiveren din et ansvar for at du får bruke kroppen din så ergonomisk riktig som mulig. Pasienter må bruke sine ressurser og gjøre det de greier selv. Ta utgangpunkt i kroppens naturlige bevegelsesmønster.

Feil sittestilling. Foto.
Test ditt naturlige bevegelsesmønster

 • Sett deg ytterst på en stol og len deg bakover slik at du sitter litt henslengt.
 • Flytt deg med langsomme bevegelser og sett deg opp slik at du får en god og korrekt sittestilling.
 • Tenk over hvordan du bruker kroppens naturlige bevegelsesmønster når du setter deg opp.

Viktige prinsipper for alle typer arbeid:

 • Varier arbeidsstillingen slik at du ikke får ensidig belastning på muskler og ledd.
 • Hode, rygg og skuldre skal være mest mulig i normalstilling.
 • Det er viktig å trene. Da styrker du ledd, muskler og sener.

Løft

Det er viktig å vurdere om det er nødvendig å løfte. Hovedregelen når vi løfter, er at vi skal bøye knærne og ha ryggen rett. I relatert innhold finner du filmer og fagstoffsider om hvordan vi skal løfte.

Forflytning

Når du skal flytte en pasient fra for eksempel senga til stolen, skal du unngå å løfte pasienten. Bruk heller forflytningsteknikk. Du tar da utgangspunkt i fysiske lover og bruker det naturlige bevegelsesmønsteret, balanse og tyngdeloven når du flytter pasienten.

Pleier hjelper slagrammet pasient med å legge seg til rette og snu seg i sengen. Foto.

Å forflytte er mye mer skånsomt både for deg og pasienten enn å løfte!

Eksempel

Når du skal flytte en pasient høyere oppover i senga, kan du først bruke vippefunksjonen på senga. Du senker da hodeenden på senga slik at overkroppen til pasienten blir liggende lavere.

Hvis pasienten greier det, kan han eller hun bøye knærne og sparke ifra. Da kommer pasienten høyere opp i senga når du hever hodeenden igjen.

Å bruke det naturlige bevegelsesmønsteret vil si at vi flytter én kroppsdel om gangen, og overfører tyngden fra en kroppsdel til en annen. For å redusere friksjon kan du bruke enkle teknikker og hjelpemidler. For eksempel kan du:

 • legge håndflatene dine under setet på pasienten når han eller hun skal flyttes oppover i senga
 • bruke plastpose, silkelaken eller glidematte
 • bruke skråplan, for eksempel vippefunksjonen på senga
 • la pasienten hjelpe til selv – da praktiserer du også brukermedvirkning

Hjelpemidler

Det finnes flere hjelpemidler som gjør det lettere å arbeide ergonomisk.

Utfordringer til deg:

 1. Hva betyr friksjon?
 2. Hvorfor bør det være minst mulig friksjon når du skal flytte på en pasient?
 3. Vis med praktiske eksempler hva friksjon er.
 4. Forklar til en medelev hvordan du bruker ditt naturlige bevegelsesmønster når du lener deg bakover i en stol eller reiser deg opp fra en stol.
 5. Enkelte ganger er det nødvendig å løfte gjenstander. Sett deg inn i hvordan du skal løfte.
  Gå deretter sammen i grupper. Én løfter, mens de andre observerer og gir tilbakemelding på hvordan han eller hun løftet.
 6. Hva er grunnen til at du som helsefagarbeider bør bruke forflytning som alternativ til å løfte der dette er mulig?
 7. Ved å filme hverandre når dere forflytter en pasient fra seng til stol, oppover i seng, skifter på seng mens pasienten ligger i senga og lignende, og deretter se på filmklippene sammen, kan dere bli mer bevisste på egne arbeidsstillinger. 
Finn passende situasjoner og prøv det ut.
 8. Følg lenken Ergonomi. Arbeidstilsynet. Forklar hvilke konkrete råd som både arbeidstaker og arbeidsgiver får til venstre på sida.
 9. Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til arbeidsmiljøet? Du finner kapittel 4 i arbeidsmiljøloven
  på Arbeidstilsynets side Ergonomi. Arbeidstilsynet.
 10. Oppsøk et sykehjem eller bolig og se hvordan arbeidsplassen er tilrettelagt med tanke på ergonomi. Skriv en logg fra besøket.
 11. Bruk nettet og finn hjelpemidler som du kan bruke i arbeidet ditt i framtida.
 12. Se filmene du finner som relaterte på sida Å arbeide ergonomisk i helsesektoren og prøv arbeidsstillingene som blir vist.
Sist oppdatert 02.10.2017
Skrevet av Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Ergonomi i helsesektoren

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter