Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Kommunikasjon i endring

Hvordan vi kommuniserer, har endret seg i takt med utviklingen av medier.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 21.02.2020
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?