Hopp til innhold

Fagstoff

Regnearter

Fra ungdomsskolen er du kjent med de fire regneartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Her følger en liten repetisjon.

Begreper i forbindelse med regneartene

Når vi adderer, får vi en sum. Tallene før og etter addisjonstegnene kalles ledd.

3xledd+xledd+2ledd=4x+2sum

Når vi subtraherer, får vi en differanse. Tallene før og etter subtraksjonstegnene kalles ledd.

30ledd-10ledd=20differanse

Når vi multipliserer, får vi et produkt. Tallene før og etter multiplikasjonstegnene kalles faktorer.

2faktor·3faktor·xfaktor=6xprodukt

Når vi dividerer, får vi en kvotient. Divisjonstegnet kan også skrives som brøkstrek. Tallene over og under brøkstreken kalles henholdsvis for teller og nevner.

4:2=4teller2nevner=2kvotient

Lær deg begrepene som brukes i dette avsnittet! Husk at i en brøk er telleren "på toppen" og nevneren "nede".

Video om matematisk språk og regnerekkefølge

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 13.02.2020

Læringsressurser

Tallregning