Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Veiledning til varme og varmestyring

Her ligger eksempler på hvordan dere kan gjennomføre et læringsoppdrag i dette temaet.
3-veis reguleringsvender. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Reguleringsvender lys

Selve installasjonen som skal gjøres på vg1, er begrenset til oppkobling av en reguleringsbryter som styrer en reflektorovn, og en termostat som styrer en gjennomstrømningsovn.

Det kan anbefales å bruke lyspærer i stedet for reflektorovn. Slik får elevene visualisert hvordan reguleringsvenderne egentlig fungerer. Ved å gjøre disse oppkoblingene kan elevene veldig enkelt se og beregne hvordan strøm, spenning, motstand og temperatur påvirker hverandre.

Oppgave 1: reguleringsvender nr. 9

Her skal du installere to lampepunkter (like lyskilder) som styres av reguleringsvender nr. 9. Installasjonen kan utføres som åpen eller skjult.

Lag installasjonstegning, koblingsskjema og materialliste for installasjonen, og koble opp.

 1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr. 9 kobler lampene i de ulike koblingene (0, 1, 2, 3).
 2. Kontroller hvordan lysstyrken er i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
 3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 5. Beregn strømmen ut fra måleverdiene for spenning og resistans.

Vis alle beregningene, og ta med nødvendige formler.

Før alle verdiene inn i tabellen for reguleringsvender nr. 9. Lag en kort konklusjon som forklarer virkemåten og bruksområdet for denne venderen. Ta med avvik og kommentarer.

Filer

Oppgave 2: reguleringsvender nr. 29

Her skal du installere 2 lampepunkter (ulike lyskilder) som styres av reguleringsvender nr. 29. Installasjonen kan utføres som åpen eller skjult.

Lag installasjonstegning, koblingsskjema og materialliste for installasjonen, og koble opp.

 1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr. 29 kobler lampene i de ulike koblingene (0, 1, 2, 3).
 2. Kontroller hvordan lysstyrken er i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
 3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 5. Beregn strømmen ut fra måleverdiene for spenning og resistans.

Vis alle beregningene, og ta med nødvendige formler. Før inn alle verdiene i tabellen (vedlagt i bunnen av siden) for reguleringsvender nr. 29. Lag en kort konklusjon som forklarer virkemåten og bruksområdet for denne venderen. Ta med avvik og kommentarer.

Filer

Reguleringsvender reflektorovn

Oppgave 1: installasjon av reflektorovn

Reguleringsvender nr. 9

 1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr. 9 kobler varmeelementene i de ulike koblingene (0, 1, 2, 3).
 2. Kontroller varmen i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans, i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
 3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 5. Ta med avvik og kommentarer til dette.

Alle målinger skal føres i tabellen.

Filer

Oppgave 2: måling av effekt på reflektorovn

I denne oppgaven skal du gjøre en effektmåling på reflektorovnen. Effekten skal måles i alle trinn.

Målingene skal gjøres med de instrumentene vi har på skolen. Det vil si

 • analogt wattmeter
 • elektronisk wattmeter
 • universalinstrumentet Nano-Vipp

Sammenlign effektmålingen med beregningene i oppgave 1.

Alle målinger skal føres i tabellen. Skriv avvik og forklar dette i konklusjonen.

Filer

Relatert innhold

Gjennomføringsdelen består av beregning og oppkobling av to forskjellige varmeinstallasjoner. Det skal installeres skjult og åpent.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 06.12.2018

Læringsressurser

Ohms lov