Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Å montere varmeovn

I dette læringsoppdraget skal du beregne og koble opp to forskjellige varmeinstallasjoner. Du skal installere skjult og åpent. I tillegg skal du utarbeide anleggsdokumentasjon

Disse installasjonene skal du gjøre i læringsoppdraget

  • reflektorovn styrt med reguleringsvender
  • gjennomstrømningsovn styrt med termostat

Reflektorovnen monteres som åpen installasjon, mens gjennomstrømningsovnen monteres som skjult installasjon.

Plantegning over en leilighet med tre soverom, i målestokk 1 : 50. Tegning

Soverom 3 er 3 meter langt og 2 meter bredt.

Ta utgangspunkt i soverom 3 på tegningen. Finn varmebehovet (se relatert artikkel nederst om du er usikker på dette), velg aktuell gjennomstrømningsovn, og plasser den hensiktsmessig. Begrunn alle valgene du gjør.

Relevante momenter å tenke på

Anleggsdokumentasjon

  • Husk installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabler/rør. Husk forskjellen på installasjonstegninger for skjult og åpen installasjon.
  • Husk koblingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Materialliste

  • Fullfør og sluttfør materiallista. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker på skjult installasjon, og utstyr du bruker på åpen installasjon.

Fagmessighet

  • Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. Dokumentene viser til forskrifter og normer og til produsentens tekniske spesifikasjon. Disse er viktige å følge når du installerer varme i en bolig.

Idriftsetting

  • Å sette i drift er å påse at installasjonene overholder gjeldende forskrifter, normer og estetiske krav.
  • Funksjonstest anlegget.
  • Sjekk at installasjonen er sikker, både for brukere og for dem som arbeider med den.
Sist faglig oppdatert 05.12.2018
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Varme og varmestyring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs