Hopp til innhold

Fagstoff

Sylindere

En sylinder er et arbeidselement i et pneumatisk eller hydraulisk anlegg. Vi ser her nærmere på enkelt- og dobbeltvirkende sylindere i pneumatiske anlegg. I tillegg bruker vi gravemaskina som et eksempel på ei maskin med hydraulisk anlegg.

Enkeltvirkende sylinder

Den enkeltvirkende sylinderen er det enkleste arbeidselementet vi har. Den har ei tilkobling for trykk i plussretning. Stempelet går altså utover når vi tilfører trykkluft. Når stempelstanga skal gå i minusretning, det vil si tilbake til utgangsposisjonen, er det ei innebygd fjær som gjør jobben. En enkeltvirkende sylinder kan altså bare gjøre et arbeid i éi retning.

Dobbeltvirkende sylinder

En dobbeltvirkende sylinder kan gjøre et arbeid både i plussretning og i minusretning. Den har to tilkoblingspunkter for trykkluft, ett i hver ende av sylinderen. Når vi tilfører trykkluft i bakkanten av sylinderen, blir stempelet pressa utover. Så tilfører vi trykkluft i den fremre delen av sylinderen, og da beveger stempelet seg tilbake til utgangsposisjonen. For å unngå at stempelet slår hardt mot endeveggene, er det lagt inn endedemping i begge ender av sylinderen.

Hydraulisk sylinder

I en hydraulisk sylinder brukes væske i stedet for gass til å bevege stempelet fram og tilbake. En hydraulisk sylinder gir store fordeler der du trenger stor kraft, for eksempel i ei gravemaskin.

Totalbilde av gravemaskin Volvo ECR145E og beskrivelse av hovedkomponentene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppbygning av hydraulikksylinderen

Hydraulikksylinderen og pneumatikksylinderen er i prinsippet bygd opp ganske likt. Den største forskjellen er at delene i hydraulikk-sylinderen er kraftigere dimensjonert. Hydraulikksylinderen har dessuten støtteringer, og den har andre tetninger mellom stempel og sylinder og mellom stempelstang og framgavl.

Gjennomskåret skisse av hydraulikksylinder. Sylinderen har støtteringer på stempel og i gavl. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ingen demping

Det store fortrinnet med en hydraulisk sylinder er at vi kan oppnå en rettlinja bevegelse, stor kraft og "stiv" overføring. Med det mener vi at stempelet i en hydraulisk sylinder ikke bremser opp før det når endeveggen av sylinderen. En pneumatisk sylinder derimot har demping i begge ender.

Tverrsnitt av en sylinder. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sylinderne på gravemaskina er dobbeltvirkende, de kan utføre arbeid både i plussretning og i minusretning. Når stempelet står helt i bunnen av sylinderen, sier vi at den står i minusstilling. Da fylles plusskammeret, som er hulrommet på motsatt side av stempelstanga, med trykksatt væske som presser stempelet og stempelstanga utover. Da utfører sylinderen en pluss-bevegelse.

Når stempelet og stempelstanga skal presses innover igjen, er det minuskammeret, hulrommet på motsatt side, som fylles med trykksatt væske. Da beveger stempelet seg i minusretning. Vi kan også si at sylinderen utfører en minus-bevegelse.

CC BY-SASkrevet av Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 02.03.2023

Læringsressurser

Pneumatikk