Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Pneumatikk

Pneumatikk er overføring av kraft og bevegelse ved hjelp av trykkluft. Med pneumatiske arbeidselementer mener vi maskiner eller utstyr som utfører selve arbeidet.

Læringsressurser

Pneumatikk