Hopp til innhold

Fagstoff

Lekens egenverdi

Å leke er gøy! Det er morsomt, spennende og utfordrende. Å leke er magisk! Det er derfor barna leker. Det å ha det morsomt og oppleve glede i hverdagen gjør at vi har det godt, og det bidrar positivt for den psykiske helsen. Derfor er lek viktig i hverdagen for barn.

Lekens egenverdi

Lek gir en følelse av glede. Den skaper nysgjerrighet og en opplevelse av kompetanse. I leken kan barna bestemme selv og finne sine egne kreative og personlige uttrykk. Lek er en tilstand som gir lykkefølelse. Barna opplever samhørighet med andre, og det å leke gjør at barn glemmer tid og sted og har oppmerksomheten sin rettet mot leken. Det er disse opplevelsene og følelsene barn får når de leker, som er lekens egenverdi, og det er derfor det å leke er betydningsfullt for barnet.

Utfordringer til deg

  1. Hvilken betydning har leken for barn?
  2. Hvordan kan du komme inn i barnas verden?
  3. Hvorfor tror du fantasi hos en barne- og ungdomsarbeider har stor betydning i møte med lekende barn?
  4. Hva kan observasjon av barns lek gi deg kunnskaper om?

Kilder

Brønstad, E. S. (2019). Lekens egenverdi. I M. H. Frønes & V. Glaser (Red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten (s. 91–102). Universitetsforlaget.

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai og Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 06.01.2021

Læringsressurser

Lek og lekens betydning