Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Kommunikasjon, dialog og debatt

Kommunikasjon er viktig for all mellommenneskelig aktivitet. God kommunikasjon handler om at du uttrykker deg slik at andre forstår hva du mener. Du må også kunne lytte til, forstå og vurdere andres synspunkter.

Læringsressurser

Kommunikasjon, dialog og debatt