Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Digitale verktøy

Tips til digitale verktøy som du kan bruke i undervisning, i eget læringsarbeid og i samhandling med andre.

Læringsressurser

Digitale verktøy