Hopp til innhold

Fagartikkel

Akt og scene

Et skuespill består vanligvis av en eller flere akter. Aktene er igjen delt opp i scener.

Scene fra Ibsens drama "Et dukkehjem". Foto.

En ny person entrer rommet, og en ny scene begynner! Her fra ei oppsetning av Ibsens drama "Et dukkehjem".

Akt

Handlinga i et drama er vanligvis delt opp i akter og scener. Overgangen fra en akt til en annen markerer et større skille i handlinga, for eksempel overgangen fra natt til dag eller fra ett sted til et annet. Vi kan si at aktene fungerer som kapitlene i dramaet. Tradisjonelt har skuespill hatt fem eller tre akter, men i vår tid har alt fra en til fem akter blitt vanlig. Aktskiftet markeres med teppefall.

Scene

En akt består av en rekke scener. Scenen er den minste handlingsenheten i dramaet. Den omfatter en sammenhengende dialog eller monolog uten skifte i tid eller rom. Sceneskifter skjer vanligvis ved at en ny person kommer inn på scenen, eller ved at noen forlater den. Også et lysskifte kan markere et sceneskifte.

Sceneteppet i operahuset i Oslo. Foto.

Effektfullt teppefall! Sceneteppet er en viktig del av teatersalen, også estetisk sett. Da Oslo skulle få nytt operahus i Bjørvika, blei det lyst ut en konkurranse om nytt sceneteppe. Det var den amerikanske kunstneren Pae White som vant, med verket "Metafoil". Du kan se teppet i bakgrunnen.

Sist faglig oppdatert 25.10.2018
Skrevet av Tone Elisabeth Grundvig og Marion Federl

Læringsressurser

Dramatisk diktning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter