Hopp til innhold

Øvelse

Kontrast

Oppgave 1

Person sitter ved bål i vinterlandskap. Foto.
  1. Beskriv kontrasten i dette bildet.
  2. Gi bildet en tittel som formidler kontrasten med ord.

Oppgave 2

Tom colaflaske i naturen. Foto.
  1. Beskriv kontrasten i dette bildet.
  2. Gi bildet en tittel som formidler kontrasten med ord.

Oppgave 3

Broadgate Tower i London, med gamle mursteinsgårder i forgrunnen. Foto.
  1. Beskriv kontrasten i dette bildet.
  2. Gi bildet en tittel som formidler kontrasten med ord.

Oppgave 4

Les diktet "Mareritt i eventyrskogen" av Petter Solberg.

  1. Tittelen inneholder en sterk motsetning. Hva slags forventninger har vi når vi skal høre et eventyr?
  2. Sammenlikn det Rødhette opplever i dette diktet med den opprinnelige versjonen av eventyret om Rødhette og ulven. Hvilke forskjeller finner du?
  3. Hva forteller diktet oss om forholdet mellom eventyr og virkelighet?
Sist faglig oppdatert 05.01.2019
Skrevet av Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Språklige virkemidler

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter