Hopp til innhold

Norsk (SF vg2)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Litteraturhistorie

Litteraturen formes av forfattere og preges av tiden den blir skrevet i. Lær om utviklinga gjennom tidene, om litterære retninger og om forfatterne. Det er dette som er tekstenes kontekst.

Humanisme og renessanse 1350-1600

Norge ligger i en utkant av Europa, og perioden er prega av nedgangstider og svartedauden. Få impulser fra sør nådde landet vårt. Det fantes likevel noen få prester som kunne kalles humanister i Norge. De produserte både historiske verk og skildringer av folks dagligliv.

Læringsressurser

Humanisme og renessanse 1350-1600