Hopp til innhold

Kultur og kommunikasjon (SR-SRL vg2)

Kommunikasjon og kulturforståelse

Kommunikasjon mellom mennesker kan være vanskelig. Vi misforstår det som blir sagt, og tolker kroppsspråk feil. Når vi er oppmerksom på hvordan kultur og kommunikasjon henger sammen, blir det enklere å forstå hverandre.

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse