Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Hygiene og smittevern

For å unngå sykdom og lidelser i befolkningen er det viktig med god hygiene og rutiner for smittevern. Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren har du et ekstra ansvar for at retningslinjer blir fulgt nøye.

Grunnleggende hygiene

Grunnleggende hygiene er viktig for å forebygge sykdom og lidelser i befolkningen. Å ha kunnskaper om hygiene og smitte er vesentlig for en som skal jobbe med mennesker.

Læringsressurser

Grunnleggende hygiene