Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forebygging av smitte

Kunnskap om hygiene og smittevern er viktig for å forhindre spredning av smittsomme sykdommer i befolkningen. Som fagarbeider må du følge hygieniske retningslinjer og veilede brukere av helse- og oppveksttjenester om tiltak for å bryte smittekjeden og forhindre smittespredning.
Håndvask. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lag en film eller en annen form for digital presentasjon som skal deles med resten av klassen. Dere velger selv presentasjonsform.

Oppgave 1: Smittekjeden

 1. Fortell om de ulike leddene i smittekjeden og hvordan de henger sammen.
 2. Hvordan foregår smittespredningen?
 3. Hva skjer hvis kjeden brytes, og hva skjer hvis den ikke brytes?
 4. Hva skjer dersom mange i en befolkning velger å ikke vaksinere seg eller unngår å følge hygieniske retningslinjer?

Oppgave 2: Smittestoff

 1. Gjør rede for alle de ulike mikroorganismene (smittestoffene) som framkaller sykdom. Bruk eksempler for å forklare.
 2. Forklar begrepet resistens og hva konsekvensene er av resistensutvikling.

Oppgave 3: Forebygging av smitte

Hvordan forebygger vi de ulike formene for smitte?

 1. Kontaktsmitte
 2. Luft- og dråpesmitte
 3. Blod- og vevssmitte
 4. Smitte fra tarm til munn
 5. Mat- og vannsmitte
 6. Mor til barn-smitte

Oppgave 4: Håndhygiene

 1. Demonstrer korrekte prosedyrer for håndvask og hånddesinfeksjon.
 2. Når skal vi velge håndvask, og når velges desinfeksjon?
 3. Til hvilke arbeidsoppgaver skal du bruke engangshansker, og hvorfor?

Relatert innhold

Sykdommer forårsaket av mikroorganismer er smittsomme fordi mikroorganismene kan overføres fra individ til individ. Lær mer om smittespredning.

Antibiotikaresistens betyr at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. Dette er en av de største utfordringene innen moderne medisin.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 08.12.2022

Læringsressurser

Grunnleggende hygiene