Hopp til innhold

Oppgave

Prøv baklengs evaluering

Bruk dette vurderingsverktøyet til å reflektere over plusser og minuser i din medieproduksjon.

LK20
To som arbeider ved siden av hverandre ved en pult, setter knoke mot knoke. Foto.

Gjør det til en vane å vurdere arbeidet ditt. Det øker kvaliteten og forbedrer praksisen din.

Vurder fasene i medieproduksjonen din

Start med å vurdere en ferdig medieproduksjon som du har vært med på å lage, eller står bak. Deretter vurderer du gjennomføringen, og så planleggingen av produksjonen. Finn elementer som er bra, og elementer som kunne vært bedre. Istedenfor å starte evalueringen kronologisk, med planleggingen, går du altså bakover i tid fra ferdig produksjon.

Se sammenhenger mellom produksjonsfasene

Vurderer du produksjonsprosessen din baklengs, hjelper det deg med å se sammenhenger mellom fasene i en medieproduksjon. Hopper du for eksempel over planleggingsfasen, går det ut over gjennomføring og resultat. Blir du bevisst hvordan du jobber gjennom fasene i en produksjon, utvikler du også produksjonspraksisen din.

Ta med lærdommen til din neste medieproduksjon

Baklengs vurdering hjelper deg også med å oppdage kvaliteter ved produksjonen din. Du ser hva som er bra, og du finner noe som du kan forbedre til neste gang. Positive oppdagelser må du ta med videre til framtidig arbeid. Finner du ut hva som gikk galt, kan det forebygge at du gjør samme feil på nytt.

Kilde

Rogers, S. (2017). Evaluering og kvalitetsarbeid i Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken. https://docplayer.me/47129898-Evaluering-og-kvalitetsarbeid-i-den-kulturelle-skolesekken.html

Sist oppdatert 04.11.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Dokumentere og kvalitetssikre medieproduksjoner