Hopp til innhold

Oppgave

Lag en dokumentasjonsvideo

I denne oppgaven skal du dokumentere og vurdere din egen produksjonsprosess med en video.

LK20
Ungdom med fotokamera. Foto.

Bilder fra gjennomføringen av produksjonen bør være med i dokumentasjonsvideoen.

Lag en dokumentasjonsvideo

Dokumentasjonen av en produksjonsprosess kan vises fram på ulike måter. Den kan være skriftlig og/eller visuell. I denne oppgaven skal du fokusere på det visuelle.

Bruk bilder, videoklipp og lyd for å vise og reflektere over produksjonsprosessen i et arbeid du har gjort.

  1. Du skal begrunne valgene du har tatt, og vise hvordan du har jobbet for å sikre kvalitet i de ulike fasene av produksjonsprosessen.

    Planlegg struktur for videoen, og skriv manus. Husk å få med fagord. Hvilke elementer må du ha med for å vise hvordan og hvorfor du har gjort noe, og ikke bare hva du har gjort? Dokumentasjonsvideoen skal være kort (2–4 minutter), og du må sørge for å få med det viktigste.

  2. Samle dokumentasjonen din. Ta bilder eller video av planer og dokumenter fra produksjonsprosessen, både fra idéutviklingen og gjennomføringen, for eksempel tankekart, skisser, dreiebok, manus og produksjonsplaner. Prøv å få god kvalitet på bilder og video.

  3. Spill inn fortellerstemme.

  4. Sett sammen bilder, video og fortellerstemme i et egnet videoredigeringsprogram. Legg til andre passende lydkilder. Du bør ha en tekstplakat i starten av videoen som sier noe om hvilken medieproduksjon du har dokumentert. Bruk gjerne dramaturgi og virkemidler for å holde på mottakernes oppmerksomhet.

  5. Vis videoen for klassen, og reflekter rundt fordeler og ulemper ved å bruke videodokumentasjon for å dokumentere en produksjonsprosess.
Sist oppdatert 25.11.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal og Iselin Myklebust

Læringsressurser

Dokumentere og kvalitetssikre medieproduksjoner