Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare hva slags yrker, roller og arbeidsoppgaver som kreves for å produsere et spesifikt medieprodukt
  • kunne forenkle og visualisere informasjon slik at den blir lettere å oppfatte og forstå for mottakeren
  • kunne lage en visuelt tiltalende plakat basert på prinsipper for god design og komposisjon