Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er mappevurdering?

Når skoler og faglærere tar i bruk mappevurdering, forflytter fokuset seg fra lærerens undervisning til elevenes læring. Eleven får dermed et system som støtter bevissthet om egen læring.
Ikoner av ulike mapper. Illustrasjon.

Mappemetodikk er:

En systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innenfor ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivåer, og den må vise elevens selvrefleksjoner.
(Paulson, Paulson og Meyer 1991:6-61).

Formål for mappevurderingen

Jo mer gjennomtenkt formålet er for mappevurderingen, desto bedre fungerer mappemetodikk som pedagogisk redskap.

Mappemetodikk egner seg særlig til:

 • å få kontinuitet i læringsarbeidet
 • å fremme faglig kvalitet
 • å heve motivasjonen til elevene
 • å bedre vurderingsgrunnlaget
 • å gi elevene mulighet til å se sammenhengen mellom læringsutbytte, veiledning, arbeidsinnsats, oppgaver og vurdering.

Læring og vurdering

I mappemetodikk blir det lagt opp til en tett sammenheng mellom læring og vurdering. Elever dokumenterer eget læringsarbeid i en egen arbeidsmappe og får muligheten til å forbedre arbeidene gjennom et skoleår.

I sluttmappa legges et bearbeidet utvalg fra arbeidsmappa. Sluttmappa er grunnlag for sluttvurdering i faget. Utvalget blir gjerne gjort med utgangspunkt i respons fra lærer og/eller medelever. En egenvurdering blir gjerne lagt ved i sluttmappa. Her argumenterer eleven for utvalget i sluttmappa.

Elevsyn

Mappemetodikk hjelper oss å se elever som aktivt skapende og med store ressurser. Vi kan skape tro hos eleven på at det nytter å arbeide og forbedre arbeidet sitt. Elevene vil kunne måle seg mot sine egne tidligere prestasjoner i stedet for opp mot andres. De får også anledning til å løfte frem det som er bra og det som de er stolte over.

Respons og egenevaluering

Respons mellom elever og egenvurdering sikrer at elevene har fokus på sin egen læring. Når elevene må gi konstruktiv respons til hverandre, utvikler de også egne kritiske ferdigheter. Å gi respons er en ferdighet som krever lang trening og god tilrettelegging fra lærer.

Ved egenvurdering må elevene øve seg på å forstå hva det vil si å ha gode fagkunnskaper i det aktuelle faget.

Elever trenger opplæring i mappearbeid

 1. Ta vare på eget arbeid og holde orden.
 2. Vurdere andres arbeid.
 3. Forstå kvalitetskriterier for fag og hva de betyr i praksis for eget arbeid.
 4. Bruke prosessorienterte skrivestrategier.
 5. Gi og gjøre seg nytte av respons.
 6. Vise sammenhengen mellom egen innsats og resultat.
 7. Reflektere over eget arbeid.

Kilde

Dysthe, O. (2007). Mappevurdering som opplæringsform. I S. Tveit (Red.), Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring, (s. 133-143). Oslo: Universitetsforlaget.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 02.04.2020

Læringsressurser

Læring i mediefag