Hopp til innhold

Fagstoff

Fagsamtaler i prosjekter

Underveis i et prosjekt er det nyttig å få veiledning gjennom en fagsamtale. Å forklare prosessen for andre kan hjelpe deg til å se hva du bør jobbe videre med. Gode råd fra lærer og medelever kan bidra til nye løsninger. Fagsamtaler kan også brukes til egenvurdering og refleksjon rundt egen læring.
Elev snakker med lærer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er lurt å forberede seg før en fagsamtale. Ta med deg skisser, planer, arbeidstegninger og foto, slik at du kan visualisere ideen og arbeidsprosessen din. Øv deg på å bruke fagord når du beskriver prosjektet ditt.

Veiledende spørsmål til en fagsamtale

Idéutvikling

 • Hvordan fungerte idéfasen? Beskriv hva som fungerte bra, og forklar hvorfor hvis det var noe som ikke fungerte.
 • Ville du ha gjort noe annerledes? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 • Hvorfor valgte du den ideen du gikk videre med?

Planlegging og utprøving

 • Hvordan fungerte forarbeidet og utprøvingene? Beskriv hva som fungerte bra, og forklar hvorfor hvis det var noe som ikke fungerte.
 • Ville du ha gjort noe annerledes? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.

Gjennomføring

 • Hvordan fungerte arbeidet med ideen din? Beskriv hva som fungerte bra, og forklar hvorfor hvis det var noe som ikke fungerte.
 • Ville du ha gjort noe annerledes? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 • Har du andre kommentarer til ditt eget arbeid og innsatsen din?

Egenvurdering

 • Hva synes du om produktet ditt?
 • Ville du ha gjort noe annerledes hvis du skulle løst oppgaven på nytt?

Refleksjon over egen læring

 • Hva har du lært gjennom prosjektet?
 • Hva bør du jobbe videre med?
CC BY-SASkrevet av Anita Nordtveit Ekrene og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 26.06.2020

Læringsressurser

Læring i mediefag