Hopp til innhold

Fagstoff

Bruk av QR-koder i undervisningen

Bruk av QR i undervisningen gjør det mulig å jobbe med læring utenfor klasserommet. Det støtter engasjerende og elevaktiv undervisning og kan bidra til friere og spontant læringsarbeid hos elevene.
To par hender holder hver sin mobil som har skannet en QR-kode. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En skannet gir elevene tilgang til et bestemt nettinnhold. Det kan være en nettside, en video, bilder eller en PDF. QR-kodene gjør det mulig å forlate klasserommet og likevel ha tilgang til læringsressurser. Elevene bruker mobil og nettilgang.

Hva vi kan bruke QR-koder til

I undervisningen kan vi bruke QR-koder for å dele fagartikler, definisjoner og forklaringer. Vi kan lenke til relevante nettsider. Utdanningsprogram med spesialutstyr kan bruke QR-koder til deling av brukerveiledninger, opplæringsvideoer og bookingsystem.

Vi kan dele skjema med oppgaver og innsamling av informasjon. Det kan være undervisningsopplegg med tekstutdrag, korte videoer og bilder satt i sammenheng med oppgaver som elever svarer på med tekst eller avkrysning.

Lærere og skolen kan også bruke QR-koder til skjema administrativt for å samle inn informasjon.

Skolen kan i tillegg bruke QR-koder for dele nyttig informasjon som å dele lenke til skolens nettsider, lenke til skolens reglement, lenke til elevers rettigheter eller vise åpningstider i kantina og på biblioteket.

Stasjonsarbeid med QR

I stasjonsarbeid med QR-koder skal eleven gjennom en rekke poster/stasjoner og løse oppgaver ved hjelp av å skanne QR-koder. La det være tydelig hva elevene skal gjøre på de ulike postene, og hvordan de skal bruke QR-innholdet.

QR-tips
 • Ikke lag for stor QR-kode. En A4-sides stor QR-kode er vanskelig å skanne.

 • Skriv tittel eller lenke til koden ved siden av koden, slik at elevene vet hva som skjuler seg bak den.

 • Bruk gode kontraster i koden slik at det er lett å se at det er en kode.

Eksempel på gjennomføring av stasjonsarbeid med QR-koder

Lag fem poster og del elevene inn i fem grupper. Lag tydelige og nummererte poster slik at elevene vet hvor postene er, og hvilken post de er på.

Elevene starter på hver sin post og går til neste post når tiden på en post er ute. Læreren setter på alarm for å holde tida. Beregn fem minutter oppstart av timen og ett minutt for å bytte mellom postene.

Lag gjerne støtteark med to kolonner som gir oversikt over de ulike postene. Kolonnen til venstre har informasjon om tittel og innhold, for eksempel relevante stikkord, kort tekst, bilde eller illustrasjon. Kolonnen til høyre brukes til notater.

Du kan også få elevene til å lage poster til hverandre. Det kan passe til repetisjonsarbeid. Ta en kvalitetssjekk før elevenes poster blir tatt i bruk!

Tips og råd til poster i stasjonsarbeid med QR

Tekstversjon tips og råd QR-poster
 • Postene er nummerert med et tydelig nummer.

 • Unngå å lage store QR-koder, det gjør det vanskelig å skanne dem. 

 • Postene må ha titler som passer til innholdet.

 • Gi informasjon om innholdet, som innholdstype, nettsted/kilde og varighet på lyd- og videoklipp.

 • Lag kort og tydelig instruks til postene slik at elevene vet hva de skal gjøre på postene.

 • Ved bruk av lyd- og videoinnhold må posten være et sted der lyden kan spilles av, eller så må elevene ha høretelefoner. Velg korte klipp som laster lett. Oppgi varighet på lyd- og videoklipp og informer om kilde.

 • Dere kan samle inn svar i skjemaverktøy eller samskrivingsverktøy. Velg avkrysningsoppgaver og/eller tekstoppgaver. Ikke lag for store skjemaer.

 • Elevene kan se og lese innhold i sitt tempo og forstørre tekst ved behov når de bruker hver sin mobil. En post kan ha flere QR-koder.

 • Elevene kan få støtteark med alle postene. Her kan elevene notere fortløpende. 

Eksempler på undervisningsopplegg med QR-koder

NDLA har utviklet flere undervisningsopplegg med QR-koder:

Maler for QR-stasjoner

Du kan bruke disse malene som utgangspunkt for å lage eget stasjonsundervisningsopplegg med QR-koder.

Filer

Relatert innhold

QR-koder lar oss effektivt og enkelt dele og åpne nettinnhold med mobilen. Lær tips og triks og kom i gang med QR-koder!

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Læring i mediefag