Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider skal alltid ha fokus på barn og unges beste og arbeide bevisst for å oppnå dette i hverdagen. For å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du vite hvilke krav og forventninger det er til yrket ditt, og hvilket ansvar du har.

Digital hverdag

Digitale verktøy er en del av barns hverdag. Derfor er det viktig at ansatte har en grunnleggende forståelse av hvilke digitale verktøy som egner seg til bruk med barn og unge. I tillegg må du kunne utøve digital dømmekraft slik at du kan veilede barn til å gjøre kloke valg i sin digitale hverdag.

Læringsressurser

Digital hverdag