Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Planlegg en kampanje mot mobbing

Lag en plan for en kampanje mot mobbing på skolen. Kampanjen skal bestå av en video, en plakat og et arrangement i regi av elevrådet.
Jenter som sladrer i biblioteket
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag

  1. Definer hvem som er målgruppen for kampanjen, og hva dere ønsker å oppnå.
  2. Formuler en problemstilling som kampanjen skal dreie seg om. Husk at problemstillingen skal være enkel og konkret.
  3. Lag en dreiebok som viser hva videoen skal handle om.
  4. Lag en skisse som viser hva plakaten skal fokusere på.
  5. Lag en beskrivelse av det arrangementet som elevrådet skal ha ansvar for.
  6. Ta kontakt med skolens ledelse og be om å få se skolens handlingsplan mot mobbing.
  7. Gjør en avtale med rektor om hvordan lærere og ledelse skal støtte opp rundt holdningskampanjen mot mobbing.
  8. Ta kontakt med elevrådet og avtal hvordan kampanjen kan inngå som en del av elevrådets arbeid for et godt skolemiljø.
  9. Lag en skisse som viser hvilken mediestrategi dere vil bruke for å informere om kampanjen.
  10. Beskriv hvordan dere vil måle effekten av kampanjen i etterkant.

Relatert innhold

Målet med holdningskampanjer er å påvirke holdninger og adferd hos bestemte målgrupper. Kampanjene spiller på retoriske virkemidler for å påvirke oss.

Har du tenkt på fordelene ved å ansette en blind medarbeider? Det gjorde reklamebyrået Try da de laget en holdningskampanje for Norges blindeforbund.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 14.11.2018

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel