Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Dyrefag

Dyrefaget omfatter næringer som arbeider med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold. Næringene dekker behovene hos alt fra private dyreholdere til viktige samfunnsfunksjoner med dyr.

Dyrenes biologi og opphav

Emnet handler om opphav og biologi til dyr i dyrefaget og om naturgrunnlaget for dyrehold. Du lærer om artene og deres spesielle behov, anatomi, atferd og språk, ernæring og fordøyelse, forplantning, dyrevelferd og dyrehelse.

Læringsressurser

Dyrenes biologi og opphav