Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS handler om å ivareta både egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver.

HMS for eleven

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven krever at skolen aktivt og systematisk jobber for å skape et godt psykososialt miljø, der hver enkelt skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Loven inneholder også krav til skolens fysiske miljø.

Læringsressurser

HMS for eleven