Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Naturgrunnlaget

Naturressurser er grunnlaget for matproduksjon og næringsvirksomhet. I naturbruksnæringene trenger vi kunnskap om dyr og planters biologi og om naturens tålegrenser slik at vi kan drive bærekraftig naturbruk. Dette emnet handler om naturressurser, naturtyper, kretsløp og sammenhenger i naturen.

Økologi og kretsløp

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Læringsressurser

Økologi og kretsløp